ANG TAGONG KATOTOHANAN

Blog

ANG ARKO NI NOAH (part 1)

Posted on January 5, 2010 at 6:27 AMTAGONG KATOTOHANAN

SUB-TITLE: ANG ARKO NI NOAH (part 1)

 

ANG isa sa pinaka-maganda at pinaka-masarap na basahin saBibliya ay ang kasaysayan ng Arko ni Noah.

Isa kasi ito sa magandang pagbabatayan hinggil sa tinatawagna Bahang Gunaw o Great Flood.

Kahgit sa siyensa, pinatutunayan ng mga dalubhasa nanagkaroon nga ng ganoong pangyayari noong pinaka-matandang panahon. Ang panahonna kung tawagin ay ‘Pangyayari Bago ang Kasaysayan’.

Sa naganap ay napuksa ang mga may buhay; tao man, halaman ohayop.

Sa siyensa, iyon ang panahon kung saan naubos ang mgadinosaurs at pagkawala ng mga tinatawag na taong bato.

Kaya nga marami ang natatagpuang buto o kalansay ng mga itosa atin panahon.

Sa mga nakalap na patotoo sa iba’t ibang lugar, naririyanang mga sea shells na natagpuan sa tuktok ng mga kabundukan.

Ibig lang sabihin, na umabot nga sa tuktok ng mga bundok anglalim ng tubig kaya’t malabongang may makalaigtas.

Dito na lang sa ating bansa, malaki ang pinsalang ginawa ngmga bagyong Ondoy at Peping. Marami ang namatay at nilubog ang kalakhangMaynila at ilang mga probinsiya.

Sa isang saglit lamang ay tumaas ang tubig at marami angnaging biktima ng trahedyang naganap.

Kalunus-lunos para sa atin ang naganap sa nagdaang dalawangbagyong nabanggit.

Pero iyon ay malayung-malayo sa sinasabing Bahang Gunawdahil sa mismong mga bundok ay sinabing nilampasan ng tubig baha.

Ganoon katindi ang pangyayari iyon, at sino nga angmakaliligtas gayung kahit magtungo sa pinaka-mataas na bundok ay lulubog ka parin Na walang pag-asang makaligtas ang mga nagnanais na masagip angkani-kanilang buhay?

Kaya nga naubos ang sangkinapal sa panahong iyon. Peropapaano ngang nangyari na muling nagkaroon ng hayop, halaman at mga tao samundo matapos ang Bahang Gunaw?

Maraming teorya, maraming istorya ang umusbong hinggil sakasaysayang nabanggit. At ang isa lumagong paniniwala ay nakasulat sa mga aklatng pananampalaaya.

Subalit mas lumaganap at kinilala nga ay ang kasaysayan nanagmula sa Bibliya, ang kasaysayan ni Noah at ang Bahang Gunaw.

Tinaglay na ang aral na ito sa pagsasaling-lahi hanggang saumabot nga sa ating panahon at marahil ay tataglayin pa ng ating mgakaapu-apuhan.

Bukas natin durugtungan ang talakaying ito.

(Kung sino man ang maykatanungan o opinyon ay maaari kayong tumawag sa 3934587).

 

 

 


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply Stephanie Maureen V. Banez
7:06 PM on October 21, 2013 
kailan po ba ginawa ang arko at kailan din po ba natapos ang arko

Recent Videos

No recent videos

Recent Forum Posts

No recent posts